Mis on homosügootsuse tähendus teaduses?
Mis on homosügootsuse tähendus teaduses?
Anonim

Homosügootne Termin "ühe tunnuse" viitab identsete alleelide olemasolule. Alleel esindab geeni ühte kindlat vormi. Alleelid võivad esineda erinevates vormides ja diploidsetel organismidel on antud tunnuse jaoks tavaliselt kaks alleeli. Viljastumisel ühendatakse alleelid juhuslikult, kuna homoloogsed kromosoomid paarituvad.

Mis on seega homosügootne lihtne määratlus?

Homosügootne on sõna, mis viitab konkreetsele geenile, millel on mõlemas homoloogses kromosoomis identsed alleelid. Sellele viidatakse kahe suurtähega (XX) domineeriva tunnuse ja kahe väiketähega (xx) retsessiivse tunnuse jaoks.

Seejärel tekib küsimus, milline on homosügootsuse näide? Kui organismil on sama alleeli kaks koopiat, siis näide AA või aa, see on homosügootne selle omaduse pärast. Kui organismil on üks koopia kahest erinevast alleelist, siis näide Aa, see on heterosügootne.

Samuti, mis on teaduses heterosügootne?

Diploidsetes organismides heterosügootne "Indiviidil on kaks erinevat alleeli konkreetse tunnuse jaoks. Alleel on kromosoomi geeni või spetsiifilise DNA järjestuse versioon. A heterosügootne taim sisaldaks seemne kuju jaoks järgmisi alleele: (Rr).

Mis on heterosügootsuse näide?

Heterosügootne tähendab, et organismil on geeni kaks erinevat alleeli. Sest näide, hernetaimedel võivad olla punased õied ja need võivad olla kas homosügootselt domineerivad (punane-punane) või heterosügootne (punane-valge). Kui neil on valged õied, on nad homosügootselt retsessiivsed (valge-valge). Vedajad on alati heterosügootne.

Populaarne teemade kaupa